Search
  • Sedlex

Dialog Social MAI

Updated: Aug 18, 2020

Urmare a ședinței Comisiei de dialog social din data de 03.07.2020, organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde Federația Polițiștilor Sed Lex a fost reprezentată de Președinte Florin VÎLNEI, vă comunicăm următoarele:

Urmare a discuțiilor și propunerilor înaintate către M.A.I., am solicitat ca aplicarea Deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2020 și a O.U.G. 75/2020, să se realizeze astfel :

  • Luarea în calcul a tuturor perioadelor de vechime realizate în cadrul tuturor instituțiilor din componența sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, la calcularea perioadelor de referință ce constituie vechime în M.A.I., pentru a se stabili tranșele sumelor compensatorii reprezentate de sporul de fidelitate astfel: ( 5% – 5 ani, 10% – 10 ani, 15% – 15 ani, 20% – 20 ani);

  • Acordarea sporului de 25% pentru studii superioare tuturor agenților care îndeplinesc condițiile ( au absolvit o formă de învățământ cu diplomă de licență );

  • Acordarea polițiștilor de frontieră a sporului de pericol de 30%;

  • Efectuarea calculului retroactiv pentru plata drepturilor salariale, să se efectueze pentru perioada: • ianuarie 2017-ianuarie 2020 și • februarie 2020 până la momentul aplicării noului salariu de funcție.

Legat de termenul în care se va realiza plata acestor drepturi, conducerea M.A.I. prin președintele Comisiei de dialog social ne-a precizat că se va realiza începând cu luna august.

Sperăm ca structurile de specialitate să emită toate actele normative de punere în aplicarea a prevederilor Ordinului M.A.I., pentru ca începând cu luna August tot personalul ministerului să beneficieze de noile prevederi ale Deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2020.

Încă de la publicarea Deciziei Î.C.C.J. nr. 51/2020, eforturile de punere în aplicare au fost comune și au putut fi realizate datorită dialogului corect dintre partenerii de dialog social.

Demersurile populiste mediatizate în ultima perioadă de către persoane cu un scop bine determinat, “posibil scop electoral”, au avut un impact negativ asupra întregului corp polițienesc, raportat la alte categorii bugetare.

Cu siguranță acum se încearcă ca atribuirea succesului să fie doar al lor, ( noi am făcut, noi am solicitat, doar noi... ), dar de fapt meritele sunt ale tuturor, ale celor care au depus eforturi ca aceste demersuri să devină realizabile.

Biroul Operativ 

SED LEX


41 views0 comments

Recent Posts

See All