Search
 • Tătaru Alexandru

Cum se vor acorda biletele de tratament pentru pensionarii militari

A fost publicata in monitorul oficial Hotărârea Guvernului privind biletele pentru tratament pentru pensionarii militari. Actul normativ prevede reglementări pentru stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare care se acordă în sistemul pensiilor militare de stat, durata tratamentului balnear şi de recuperare, condiţiile şi modul de acordare, modalitatea de atribuire a biletelor către beneficiari, precum şi modul de decontare a acestora.Astfel, se vor stabili unui număr de bilete de tratament balnear şi de recuperare care să reprezinte 5% din numărul pensionarilor militari aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data de 1 august a anului precedent. Biletele de tratament pot fi acordate în limita numărului admis, sau pot fi decontate.


Art. 1. – (1) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, atribuie anual pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din lege, şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, pe care îi au în evidenţă, un număr de bilete de tratament balnear şi de recuperare, potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (I1) din lege.

 • Numărul de bilete de tratament balnear şi de recuperare prevăzut la alin. (1) reprezintă 5% din numărul pensionarilor militari, prevăzuţi la art. 3 lit. d) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data de 1 august a anului precedent.

 • Durata maximă a unui bilet de tratament balnear şi de recuperare este de 14 zile şi se stabileşte de către medicul specialist în funcţie de afecţiunea pentru care acesta se acordă beneficiarilor.

 • Nivelul maxim al tarifelor pentru biletele de tratament balnear şi de recuperare este de până la 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se acordă/decontează biletele de tratament.

 • In sensul prezentei hotărâri, atribuirea biletelor de tratament balnear şi de recuperare se poate realiza prin acordarea biletelor sau decontarea acestora.

Referitor la modul de atribuire/decontare, hotărârea stabileşte, printre altele, modelul cererii care trebuie depusă de solicitanţi în acest sens, precum şi criteriile specifice şi punctajele aferente utilizate pentru ierarhizarea acestora.


Art. 5. – (1) Casele de pensii sectoriale pot acorda/deconta bilete de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari şi persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, aflaţi în evidenţele acestora, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. au înaintat casei de pensii sectorială care îi are în evidenţă o cerere completată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

 2. au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare;

 3. au fost selectaţi ca beneficiari, în urma ierarhizării cererilor potrivit condiţiilor specifice de ierarhizare prevăzute în anexa ni-. 2.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. a) este însoţită de următoarele documente:

 1. copie de pe carte de identitate;

 2. copie de pe talonul pensie;

 3. copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică şi de reabilitare;

 4. copie de pe decizia medicală de încadrare în gradul de invaliditate sau de pe decizia medicală pentru revizuirea medicală la termenul de revizuire, emisă de comisia de expertiză medico-militară, pentru pensionarii încadraţi în grad de invaliditate, cu menţiunea de a avea înscrisă pe decizia medicală, ca recomandare specifică, necesitatea efectuării unui program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip de recomandare.

Textul integral al hotărârii poate fi studiat prin accesarea atașamentului de mai jos


HG 998-2020
.pdf
PDF • 1.91MB

261 views0 comments

Recent Posts

See All