Search
  • vilneiflorin

ȘI EU VREAU SĂ FIU ȘEF !

Structurile polițienești se află sub manageriatul împuterniciților, așa că, a sosit timpul când, tineretul trebuie să se impună profesional pentru a avea o carieră ascendentă.

Numai, se pare că, tinerii polițiști sau mai bine spus unii tineri polițiști, care ar fi îndrituiți să ocupe o funcție de conducere, undeva la vârful unei unități, au caracter și se consideră neformați pentru a ocupa o funcție de asemenea rang.

Ca organizație de sindicat responsabilă, spunem că, lucrurile cam așa stau. Academia de poliție le asigură tinerilor absolvenți cunoștințele teoretice mai mult sau mai puțin necesare, mai mult sau mai puțin ancorate în realitatea polițienească, însă asta este altă poveste.

Important este dacă vor ști să aplice în activitatea practică cunoștințele acumulate, pentru că, după opinia noastră activitatea practică este adevărata licență și care te desăvârșește ca adevărat profesionist.

În statele cu democrație consolidată este creat și în poliție cadrul normativ, potrivit căruia, undeva la jumătatea carierei polițistul să poată accede la cea mai mică funcție de conducere, însă după ce a parcurs un stagiu de pregătire managerială.

Din păcate, la noi lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, absolventul este dus direct în aparatele centrale, ferit de munca operativă, sau chiar în munca operativă și după 2-3 ani de activitate, de cele mai multe ori împinși de la spate de diverși susținători, tânjesc după o funcție de conducere, chiar dacă nu au expertiza necesară, atât profesională cât și managerială.

De ce să vorbim de absolvenții Academiei de Poliție, când cei care au ajuns ofițeri pe alte căi decât normalitatea, își doresc funcții de conducere mult mai abitir? Întrucât, am început materialul prin a spune că, structurile sunt conduse de împuterniciți și drept urmare se organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere, sugerăm ca adevărații profesioniști din poliție să participe la aceste concursuri și mai ales cei care au o pregătire dedicată poliției, îndeobște absolvenți ai Academiei de Poliție, cu toate că, cerințele pentru concursuri privind pregătirea sunt atât de largi.

În acest sens, venim chiar cu o exemplificare pentru funcția de șef ipj:

● să aibă pregătirea de bază:

▪ studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

sau

▪ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;

● să aibă pregătirea de specialitate:

▪ cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management;

sau

▪ studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

sau

▪ studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.


Oare nu ar fi normal să fie numai candidați, absolvenți ai Academiei de Poliție?


Spunem noi că în timp asta va fi normalitatea, pentru că altfel instituția de învățământ trebuie să dispară, întrucât absolvenții acestei instituții de învățământ nu mai sunt motivați când sunt puși în situația de a susține concursuri pentru diferite funcții cu personaje care au stat la distanță față de instituții de învățământ la care nu este cunoscută noțiunea de concurs și chiar de examen.

Din nefericire, chiar la instituțiile de învățământ din sistem lucrează persoane care n-au avut nimic nici în clin nici în mânecă cu poliția, când aici ar trebui să lucreze numai polițiști sadea, ba mai mult, pe unele instituții de învățământ le și manageriază ingineri.

Halal viziune.

Apreciem că, în lipsa unor reguli clare de evoluție în cariera polițiștilor, au succes tupeiștii.


Totuși, îi îndemnăm pe adevărații polițiști să partcipe la concursurile organizate pentru ocuparea diverselor funcții de conducere.


Biroul Operativ

SED LEX
41 views0 comments

Recent Posts

See All